ارتباط با ما از طریق

شماره های ارتباط با ما
شیهان غله دار رئیس انشین کاراته ۰۹۱۲۲۰۵۶۷۷۸
شیهان سروش مسئول انشین کاراته بانوان ۰۹۳۸۵۹۴۸۸۶۶