خاطرات انشین کاراته ایران

مجموعه ای از عکس ها و خاطرات خانواده انشین کاراته ایران در سال های گذشته.

تمام لحظات خوب در کنار شما عزیزان.