یا فاطمه الزهرا

**فاطمه اكتفا به نامش نكنيد**                 **نشناخته توصيف مقامش نكنيد** **هر كس که در او محبت زهرا نيست**      **علامه اگر هست سلامش نكنيد** انشین کاراته ایران وفات بانوی اسلام حضرت فاطمه (س) را به شیعیان جهان تسلیت می گوییم.

Read More