قهرماني تيم البرز در مسابقات كشوري انشین کاراته

در پايان رقابتهاي كشوري سبك انشين كاراته تيم البرز بر سكوي قهرماني قرار گرفت. به گزارش سايت فدراسيون كاراته، رقابتهاي قهرماني كشور سبك انشین کاراته روز جمعه ۱۳ اسفند ماه با حضور ۵۰۰ كاراته كا در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد. پيكارهاي مردان در سالن انقلاب انجام شد كه در پايان تيم البرز […]

Read More