استاژ فنی و عملی برای مربیان و نمایندگان انشین کاراته

استاژ فنی و عملی برای مربیان و نمایندگان انشین کاراته با مجوز فدراسیون کاراته تاریخ آغاز برگزاری استاژ مربیان از ۴ مرداد ماه سال جاری در اردوگاه میرزا کوچک خان رامسر خواهد بود و هزینه ان برای ثبت نام ۵۰ هزار تومان خواهد بود

Read More