گزارش فدراسیون کاراته از قهرمانی انشین کاراته

گزارش فدارسیون کاراته از قهرمانی انشین کاراته ایران قهرماني تيم انشين كاراته در مسابقات بين المللي باكو  تيم انشين كاراته ايران قهرمان مسابقات بين المللي جام رياست جمهوري باكو شد. به گزارش سايت فدراسيون كاراته، مسابقات بين المللي جام رياست جمهوري طي روزهاي ۲۱ تا ۲۵ تير ماه در باكو اذربايجان برگزار شد كه تيم […]

Read More