کسب عنوان نایب قهرمانی و راهیابی به تیم ملی سبک های آزاد سن سی سیما نصرتی

کسب عنوان نایب قهرمانی کشور و راهیابی خانم سیما نصرتی به تیم ملی سبکهای ازاد ایران را به شیهان غله دار ریاست محترم سبک و مربی ایشان شیهان سروش و جامعه انشین کاراته ایران تبریک عرض می نماییم با آرزوی موفقیت روزافزون برای جامعه انشین کاراته ایران ?

Read More