انتخاب شیهان غله دار به عنوان مسئول سبک های آزاد کاراته در استان البرز

انتخاب شایسته شیهان شاهرخ غله دار ریاست سبک انشین به عنوان مسئول سبک های آزاد کاراته در استان البرز توسط فدراسیون کاراته را به ایشان و خانواده انشین کاراته تبریک عرض می نماییم ?

Read More